Hoang Trung

Những điều cần biết về chứng chỉ MOS Excel Members Public

Chứng chỉ MOS được coi như một chuẩn mực quốc tế đánh giá các kỹ năng sử dụng máy tính và được công nhận trên toàn thế giới. Là một chuyên gia đã được công nhận, hãy cho nhà tuyển dụng thấy bạn đang sở hữu tấm bằng chứng nhận

Hoang Trung

8 Bước cơ bản để thiết lập một câu lệnh SQL trong Excel Members Public

Bước 1: Tạo đối tượng lấy dữ liệu Để tiến hành truy cập vào nơi chứa dữ liệu thì đầu tiên ta phải tạo ra một phương thức kết nối với nơi chứa dữ liệu gọi là ADODB.Connection. Dim Duy As ObjectSet Duy = CreateObject("ADODB.Connection")Lưu ý: "Duy"

Hoang Trung

Câu lệnh SQL Select trong Excel Members Public

Câu lệnh SELECT dùng để lựa chọn dữ liệu cần lấy (theo tiêu đề cột - filed name) từ 01 bảng hoặc nhiều bảng dữ liệu Cú pháp SELECT lấy các cột chỉ định SELECT col 1, col 2,... FROM [Table_Name$]Lưu ý: col 1, col 2 là tên

Hoang Trung

VBA Tips- Kiểm tra kiểu dữ liệu là kiểu số dùng hàm IsNumeric trong VBA Members Public

Trong một số trường hợp khi lập trình trong VBA ta cần kiểm tra nội dung trong một cell có phải là kiểu số hay không để chuyển đổi định dạng lại thành kiểu số. Thì trong VBA có hỗ trợ một hàm dùng để kiểm tra nội dung trong

Hoang Trung

SQL trong Excel Members Public

Bạn thường xuyên xử lý số liệu bằng Excel? Bạn thường phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel? Bạn muốn tạo báo cáo tự động (chỉ 1 cú click chuột)? Bạn muốn vừa báo cáo, vừa vẽ biểu đồ cùng 1 lúc và dữ liệu sẽ được "live

Hoang Trung

Tổ chức và quản lý dữ liệu Members Public

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các chức năng nâng cao Business Intelligence bao gồm Power Query, Power Pivot, Pivot Table nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức, quản lý, liên kết dữ liệu và xây

Hoang Trung

7 câu truyện “kinh dị” về lỗi Excel có thể bạn chưa biết Members Public

Hơn 30 năm sau khi phát hành lần đầu tiên, Excel vẫn là công cụ được nhiều doanh nghiệp tin tưởng để tạo báo cáo và phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, trừ khi bạn là một nhà khoa học dữ liệu hoặc một người nghiện bảng tính, việc lướt

Hoang Trung

VBA – Các tính năng hỗ trợ trong Excel Members Public

VBA là một ngôn ngữ lập trình độc lập và đầy đủ tính năng cần thiết giúp người dùng tối ưu hóa tối đa quá trình làm việc. Câu lệnh Macro trong Excel hay còn gọi là VBA ghi lại một loạt các tác vụ giúp người dùng thực hiện

Hoang Trung