SQL trong Excel

Hoang Trung

Bạn thường xuyên xử lý số liệu bằng Excel? Bạn thường phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel? Bạn muốn tạo báo cáo tự động (chỉ 1 cú click chuột)? Bạn muốn vừa báo cáo, vừa vẽ biểu đồ cùng 1 lúc và dữ liệu sẽ được "live update"?

Bạn "chán" các thao tác lặp đi lặp lại? Bạn không giỏi dùng các hàm số phức tạp trong Excel?

Bạn là sếp? Bạn muốn làm cho team 1 file KPI tracking

Bạn là nhân viên? Bạn muốn làm cho sếp 1 báo cáo tổng hợp thật tiện dụng và ấn tượng?

Bạn đang tham gia cuộc họp, sếp cần "đổ data" khác với báo cáo và bạn muốn thay đổi báo cáo "tức thời"?

Hãy xem video bên dưới để hiểu rõ "SQL trong Excel" là gì nhé

ERX Việt Nam
test

Nguyễn Minh Ngọc