Tổ chức và quản lý dữ liệu

Hoang Trung

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các chức năng nâng cao Business Intelligence bao gồm Power Query, Power Pivot, Pivot Table nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức, quản lý, liên kết dữ liệu và xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị thông minh

ERX Việt Nam

Các ưu điểm của việc dùng Excel trong Tổ chức và quản lý dữ liệu:

 • Tổ chức dữ liệu từ nhiều nguồn/file khác nhau không sử dụng hàm Vlookup
 • Quản lý dữ liệu lớn dễ dàng và tiện lợi ngay trên Excel– Rút ngắn thời gian chuẩn bị dữ liệu cho các báo cáo bằng các chức năng Business Intelligence của Excel
 • Báo cáo được lập và cập nhật kịp thời, nhanh chóng hỗ trợ đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng
 • Tăng hiệu suất làm việc và tăng độ tin cậy của thông tin

Khóa học được thiết kế nhằm hỗ trợ người làm việc với dữ liệu lớn trong Excel một cách hiệu quả bằng những ứng dụng thông minh (Business Intenlligence) của Excel để tổ chức và quản lý dữ liệu bao gồm: Power Query, Power Pivot và Pivot Table. Các nội dung của khóa học này bao gồm:

1. Quy tắc tổ chức dữ liệu trong Excel

 • Tổ chức và quản lý dữ liệu trong Excel bằng chức năng Table thay vì sử dụng khái niệm Range (Vùng dữ liệu)
 • Lợi thế khi sử dụng Table trong Excel

2. Các chức năng thông dụng của Power Query

 • Import data và xử lý dữ liệu thô bằng Power Query
 • Tổng hợp dữ liệu thô thành bảng dữ liệu chuẩn để lập báo cáo

3. Chức năng Pivot Table

 • Giới thiệu Pivot Table và tùy chỉnh các thiết lập của Pivot Table
 • Tạo các bảng báo cáo phân tích linh hoạt bằng Pivot Table bằng các phép tính SUM, COUNT, AVERAGE,…

4. Chức năng Power Pivot

 • Nguyên tắc hoạt động của Power Pivot và xây dựng Data Model
 • Tạo báo cáo đa bảng sử dụng kết hợp Power Pivot, Pivot Table và Slicer

Administrator